Forældrerepræsentantskab
Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant for hver klasse (klasserepræsentanten eller ved dennes forfald suppleanten).

Skolens ledelse og en til to repræsentant(er) for Pædagogisk Råd er desuden faste deltagere i forældrerepræsentantskabets møder.

Forældrerepræsentantskabets vedtægter