Forældrekreds
Den øverste myndighed på skolen er forældrekredsen, som samles til et forældrekredsmøde en gang om året. I den kontekst vælges repræsentanterne til skolens forældrereprænsentantskab samt skolens tilsynsform.

Bekendtgørelse
Friskoleloven
Skolens vedtægter