02. december 1991:   Sct. Joseph Søstrenes Skole blev selvejende institution med godkendelse fra Kulturministeriet, Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskole m.v.
 
22. september 1998:  Sct. Joseph Søstrenes skole fik nye vedtægter jfr. Undervisningsministeriets krav jfr. ”Standardvedtægter for frie grundskoler
 
12. juni 2007:  Sct. Joseph Søstrenes skole fik nye vedtægter jfr. aftale mellem Foreningen Af Katolske skoler og Undervisningsministeriet om biskoppens godkendelsesret (§ 10, stk. 3)
 
Vedtægterne af 12. juni 2007 er de gældende vedtægter, som også forefindes på skolens hjemmeside