Læseplan og prøver

Skolen følger Fælles Forenklede Mål

http://www.faellesmaal.uvm.dk/

Skolen tilbyder Folkeskolens Prøver FP9