Et par ord om kommunikation:
E-mail privat mellem forældrene

Fra tid til anden får jeg henvendelser fraforældre, som føler, at en given e-mail-kommunikation (forældre indbyrdes)pludselig er gået af sporet og bliver for ophedet. Jeg skal ikke blande mig iprivatlivet, men bare minde om, at skole og hjem har den fælles opgave heletiden at skabe maksimal ro omkringbørnenes skoleliv.
 
Har man noget på hjerte, skal det ikke ind undergulvtæppet, men formen er afgørendefor, om føromtalte ro beskyttes eller ødelægges. ”Hvad der ikke kan stå på et åbent postkort, er nok i denne sammenhængikke egnet for e-mail”, har jeg ofte sagt. Ud fra de bedste intentioner vil jeg anbefale flg.:
 
I forældre-sammenhæng anbefaler jeg, at mails fortrinsvist brugestil beskeder. Hvis man får en mail, som lægger op til diskussion, måske en lidt”varm” af slagsen, så svar tilbage på mail, at du vil foretrække entelefonsnak. Denne form har nemlig den fordel, at man straks kan cleareintentionen bag meddelelsen.
 
Med venlig hilsen
Georg Høhling
skoleleder