Adfærdspolitik vedr. mobiltelefoner.

 
Der har på danske skoler været en del tilfælde af misbrug af mobiltelefoner, som har været brugt i mobningsøjemed. Nogle skoler har af den grund totalt forbud mod mobiltelefoner.
 
På vores skole vil vi gerne opdrage til at skelne mellem tingen og adfærden omkring den.
Mobiltelefonen i sig selv er jo god nok, men adfærden kan være skæv. Som sådan kan næsten alting bruges og misbruges. Som de optimister, vi er, indfører vi således en adfærdspolitik
omkring mobiltelefoner.Det er vort håb, at en sådan politik vil modvirke misbrug af mobil-
telefoner på vores skole.

Brug

Frikvartererne er til for at styrke det sociale sammenhold, mobiltelefoni skal derfor begrænses til et minimum i netop disse tidsrum.

Brug af mobiltelefoner uden for skoletid har skolen ikke med at gøre, medmindre adfærden er af betydning for den dagligdag, som skal leves på skolen.
 
Brug af mobiltelefonens spil sidestilles med brug af legetøj.

Misbrug

Al brug af mobiltelefoner inden for undervisningstiden er forbudt, - mobiltelefoner skal i undervisningstiden være slukket.

I tilfælde af overtrædelse afleveres telefonen til læreren, som deponerer den på skolens kontor. Telefonen kan afhentes hos skolens ledelse samme dag ml. kl. 14.00 og 15.00.
 
SMS-beskeder, som kan virke krænkende eller generende for andre, opfattes på vores skole som telefon-chikane, hvilket er ulovligt. En sådan adfærd vil derfor af skolen blive betragtet som en alvorlig overtrædelse af skolens værdibegreber. Overtrædelse vil medføre en samtale med skolens ledelse, som bedømmer den enkelte sag.
 
Det er ulovligt at fotografere eller lydoptage andre uden deres vidende/tilladelse.
For at undgå diskussioner om, hvorvidt der er tale om vidende/tilladelse, er brug af mobiltelefon til at fotografere andre eller til at lydoptage andre totalt forbudt på vores skole.
Overtrædelse vil medføre en samtale med skolens ledelse, som bedømmer den enkelte sag.
Georg Høhling