Morgensang/Fællessamling

Hver morgen har vi "morgensang"- eller bedre endnu "morgenbøn".
Her samles hele skolen, vi beder et "Fader Vor" for en god dag, får nogle
vigtige informationer eller sjove indslag - og slutter med en salme eller sang.
Det er altid hyggeligt og giver en dejlig følelse af fællesskab.