Sundhedsplejen på skolen

Sundhedsplejerske
Anne-Grete Lambert Larsen
tlf nr 39980882, 
mail:  
[email protected]

Sundhedsplejens servicetilbud er:

Bh.kl.:           Samtale ogundersøgelse
2.kl.:             Samtale og undersøgelse
4.kl.:             Samtale og undersøgelse
6.kl.:             Samtale og undersøgelse
8.kl.:             Samtale og undersøgelse