Priserne fra 1. januar 2016 fremadrettet:

Skolepenge:
1. barn er sat til 1720 kr. pr. måned.
2. barn betaler 75 % af prisen for 1. barn
3. barn betaler 50 % af prisen for 1. barn
4. + flg. børn betaler 0 % af prisen for 1. barn.

Skolepengebetalingen er pr. måned i 12 måneder.

Skolepenge for 7. klasserne og 8. klasserne er kr. 1.820,- pr. mdn. (Heri er nemlig indeholdt en opsparing til en del af prisen for skolerejsen i 9. klasse.)

Skolepengebetalingen er et årsbeløb, som udmøntes i 12 rater, hvorfor 9. klasserne ligesom alle andre betaler for juli måned, om end man har færdiggjort sit skoleforløb.

SFO (Spiren):
1. barn er sat til 1275 kr. pr. måned.
2. barn + flg. børn betaler 75 % af prisen for 1. barn

Betaling til SPIREN sker hver måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Udmelding af SPIREN såvel som af skolen sker med én måneds varsel til den 1.