Sct. Joseph Søstrenes Skole forventer af forældrene:

 • at hjemmet er sig bevidst om dets primære ansvar for barnets opdragelse
 • at hjemmet loyalt og aktivt bakker op omkring skolens værdigrundlag og formål
 • at hjemmet viser levende interesse for barnets liv og færden i skolen
 • at hjemmet aktivt medvirker til at skabe overensstemmelse mellem rammer for klassens samvær hjemme og de rammer der er om klassens samvær på skolen
 • at hjemmet understøtter barnets trosliv
 • at hjemmet tilvælger enhver elev, som skolen har valgt som værende elev på skolen
 • at hjemmet medvirker til tolerance og respekt samt rummelighed over for forskellige holdninger, det være sig politiske såvel som religiøse
 • at hjemmet anser skolefællesskabet samt klassefællesskabet som værende lige så vigtig en opgave som eget barns skolegang
 • at hjemmet fremmer modet til at fravælge og tilvælge det, som samvittigheden byder
 • at hjemmet skaber optimale rammer for både elevens personlige fordybelse samt hjemmeforberedelse
 • at hjemmet støtter op omkring skolens mødetider samt ferieplan
 • at hjemmet respekterer de kommunikationsveje, skolen afstikker
 • at der tales med frem for at der tales om