Sct. Joseph Søstrenes Skole forventer af eleverne:

 • at eleven tager vare på egen læring
 • at eleven udvikler egne færdigheder og kundskaber
 • at eleven bidrager til gode rammer for andres læring
 • at eleven viser hensyn
 • at eleven viser tolerance og respekt samt rummelighed over for forskellige holdninger, det være sig politiske såvel som religiøse
 • at eleven er over for andre, som han ønsker andre skal være over for en selv
 • at eleven er en god og hjælpsom kammerat
 • at eleven behandler andre med respekt i tale og væremåde
 • at eleven bidrager positivt til fællesskabet
 • at eleven vil skolefællesskabet og klassefællesskabet lige så meget som egen skolegang
 • at eleven taler med frem for at tale om